Σεμινάρια & Μαθήματα : Μασάζ - Σιάτσου - Ρεφλεξολογία - Thai Massage - Yoga - Pilates

Τεχνικές Νευροδυναμικής

Τεχνικές Νευροδυναμικής

Ο όρος “Νευροδυναμική” αναφέρεται στην λειτουργική φυσιολογία του πιο περίπλοκου από τους κινητικούς ιστούς του σώματος, το νευρικό. Πρωτοπόροι όπως οι David Butler, Michael Shacklock και Jean-Pierre Barral θεμελίωσαν τις γνώσεις για την κινητοποίηση του περιφερικού νευρικού ιστού, μια πρακτική που μπορεί να απελευθερώσει από τον πόνο και να βελτιώσει την κινητικότητα άμεσα και εντυπωσιακά.

Στο “KIΝETIKS Massage & Bodywork” οι Τεχνικές Νευροδυναμικής διδάσκονται σύμφωνα με τη μέθοδο κατά Shacklock, σε μια σειρά δύο (2) διήμερων σεμιναρίων.

Τηλ. 2315 314 604