Σεμινάρια & Μαθήματα : Μασάζ - Σιάτσου - Ρεφλεξολογία - Thai Massage - Yoga - Pilates

Τεχνικές Μυϊκών Διατάσεων

Τεχνικές Μυϊκών Διατάσεων

Οι “Μυϊκές Διατάσεις” είναι οι πλέον απαραίτητες τεχνικές για συμπληρώσουν, να διατηρήσουν και να βελτιώσουν το αποτέλεσμα μιας εφαρμογής Μάλαξης. Οι διάφοροι τρόποι εκτέλεσης διατάσεων καθώς και η συγκρότηση ενός προγράμματος αυτοδιατάσεων για τον πελάτη είναι η πολύτιμη γνώση που προσδίδουν οι Τεχνικές Μυϊκών Διατάσεων.

Στο “KIΝETIKS Massage & Bodywork” οι Τεχνικές Μυϊκών Διατάσεων διδάσκονται σύμφωνα με τις αρχές της Χειροθεραπείας κατά Olaf Evjenth και Jern Hamberg, σε μια σειρά τριών (3) διήμερων σεμιναρίων.

Τηλ. 2315 314 604