Σεμινάρια & Μαθήματα : Μασάζ - Σιάτσου - Ρεφλεξολογία - Thai Massage - Yoga - Pilates

Τεχνικές Μυοπεριτονιακής Απελευθέρωσης

Τεχνικές Μυοπεριτονιακής Απελευθέρωσης

Η “Μυοπεριτονιακή Απελευθέρωση” συνίσταται από το σύνολο των τεχνικών που στοχεύουν στην επαναφορά της λειτουργικότητας του κινητικού συστήματος μέσα από τον χειρισμό του ενιαίου συνδετικού ιστού του ανθρώπινου σώματος. Είναι μια μέθοδος θεραπείας πέρα από τα μυοσκελετικά όρια, καθώς επηρεάζει και αλλάζει πολλές άλλες δομές, ακόμη και σπλάγχνα.

Στο “KIΝETIKS Massage & Bodywork” οι Τεχνικές Μυοπεριτονιακής Απελευθέρωσης διδάσκονται κυρίως σύμφωνα με τη μέθοδο κατά Thomas Myers, σε δύο (2) διήμερα σεμινάρια.

Τηλ. 2315 314 604