Σεμινάρια & Μαθήματα : Μασάζ - Σιάτσου - Ρεφλεξολογία - Thai Massage - Yoga - Pilates

Συγκρότηση Ιστορικού Πελάτη, Βασικό Επίπεδο

Συγκρότηση Ιστορικού Πελάτη, Βασικό Επίπεδο

Η “Συγκρότηση Ιστορικού Πελάτη” είναι η απαρχή κάθε συνεδρίας Μάλαξης και Σωματοθεραπείας. Περιλαμβάνει την μεθοδολογική συλλογή και ορθολογιστική χρήση στοιχείων του πελάτη και σε ένα πρώτο, βασικό επίπεδο αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή και αποτελεσματική προσφορά υπηρεσιών.

Στο KIΝETIKS Massage & Bodywork” η Συγκρότηση Ιστορικού Πελάτη Βασικού Επιπέδου διδάσκεται σύμφωνα με τις Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ιατρικού Απορρήτου καθώς και με αδρά στοιχεία Κλινικής Αξιολόγησης, σε ένα (1) διήμερο σεμινάριο.

Τηλ. 2315 314 604