Σεμινάρια & Μαθήματα : Μασάζ - Σιάτσου - Ρεφλεξολογία - Thai Massage - Yoga - Pilates

Μαθήματα Θεραπευτικής Γυμναστικής

Μαθήματα Θεραπευτικής Γυμναστικής

Η “Θεραπευτική Γυμναστική” είναι όρος που προέκυψε από τον 17ο αιώνα και τους πρωτοπόρους της εφαρμογής ασκήσεων για θεραπευτικούς και προληπτικούς λόγους, όπως οι Nicolas Andry και Francis Lowndes. Σήμερα αποτελεί τον πυρήνα σε κάθε μέθοδο Σωματοθεραπείας και θεωρείται απαραίτητο συμπλήρωμα όλων των συστημάτων Φυσικής Θεραπείας και Μάλαξης. Η Ιατρική έχει επίσημα αναγνωρίσει τον ρόλο της θεραπευτικής επίδρασης της άσκησης και ο Karel Lewit έχει αναφέρει ότι αποτελεί τον τελικό τρόπο κατάκτησης της υγείας.

Στο “KIΝETIKS Massage & Bodywork” τα Μαθήματα Θεραπευτικής Γυμναστικής διδάσκονται με βάση τις αρχές της Φυσικής Αποκατάστασης, όπως καθιερώθηκαν από παγκόσμια θεραπευτικά συστήματα όπως η Λειτουργική Κινητική κατά Susanne Klein-Vogelbach και η Κλινική Θεραπευτική Άσκηση κατά Freddy Kaltenborn και Olaf Evjenth, σε ένα (1) διήμερο σεμινάριο.

Τηλ. 2315 314 604