Σεμινάρια & Μαθήματα : Μασάζ - Σιάτσου - Ρεφλεξολογία - Thai Massage - Yoga - Pilates

Μαθήματα Δεοντολογίας & Επαγγελματικής Ανάπτυξης, Ανώτερο Επίπεδο

Μαθήματα Δεοντολογίας & Επαγγελματικής Ανάπτυξης, Ανώτερο Επίπεδο

Τα “Μαθήματα Δεοντολογίας & Επαγγελματικής Ανάπτυξης – Ethics & Professional Development Lessons” προσφέρουν την βάση για την καλλιέργεια της επιχειρηματικότητας. Ο στόχος είναι ο καθορισμός επαγγελματικών στόχων και η συγκρότηση ενός επιχειρηματικού πλάνου, που αποτελούν την προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός πραγματιστικού και ταυτόχρονα ισχυρού επαγγελματικού προφίλ και συντελούν στον σχηματισμό εμπεριστατωμένης και πρωτότυπης άποψης των οικονομικών δεδομένων μιας επιχειρηματικής ιδέας.

Στο “KIΝETIKS Massage & Bodywork” τα Μαθήματα Δεοντολογίας & Επαγγελματικής Ανάπτυξης διδάσκονται σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα από την επιστήμη της Διοίκησης Επιχειρήσεων και ειδικότερα της Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, σε μία (1) θεματική ημερίδα.

Τηλ. 2315 314 604