Σεμινάρια & Μαθήματα : Μασάζ - Σιάτσου - Ρεφλεξολογία - Thai Massage - Yoga - Pilates

Θεωρητικές & Πρακτικές Εξετάσεις

Θεωρητικές & Πρακτικές Εξετάσεις

Ολοκληρώνοντας εκατόν πενήντα (150) ώρες Θεωρητικής και Πρακτικής κατάρτισης στον δεύτερο Κύκλο Εκπαίδευσης της Μάλαξης, οι Εξετάσεις είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και τη λήψη Βεβαίωσης Παρακολούθησης.

Στο “KIΝETIKS Massage & Bodywork” η Βεβαίωση Παρακολούθησης του δεύτερου Κύκλου Εκπαίδευσης της Μάλαξης εγκρίνεται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Μάλαξης και το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάλαξης Κεντρικής Μακεδονίας.

Τηλ. 2315 314 604