Σεμινάρια & Μαθήματα : Μασάζ - Σιάτσου - Ρεφλεξολογία - Thai Massage - Yoga - Pilates

Θεραπευτική Μάλαξη Σημείων Πυροδότησης Πόνου

Θεραπευτική Μάλαξη Σημείων Πυροδότησης Πόνου

Η ανακάλυψη των Σημείων Πυροδότησης Πόνου ανήκει στους Janet Travell και David Simmons. Η θεραπεία τους είναι πολυδιάστατη αλλά βασίζεται σε ειδικούς χειρισμούς μυοπεριτονιακής απελευθέρωσης. Πρόκειται για αποτελεσματικότατες τεχνικές αναλγητικής δράσης και κανονικοποίησης του μυϊκού τόνου. Η “Θεραπευτική Μάλαξη Σημείων Πυροδότησης Πόνου” εφαρμόζεται σε οξέα ή χρόνια περιστατικά πόνου, σε κάθε περιοχή του σώματος, αντιμετωπίζοντας είτε τον τοπικό, είτε τον αναφερόμενο πόνο.

Στο “KIΝETIKS Massage & Bodywork” η Θεραπευτική Μάλαξη Σημείων Πυροδότησης Πόνου διδάσκεται σύμφωνα με την προσέγγιση του Ed Wilson αλλά και σύμφωνα με τις αρχές της Χειροπρακτικής όπου συνδυάζονται διάφορες τεχνικές αντιμετώπισης των Σημείων Πυροδότησης Πόνου, σε μια σειρά τεσσάρων (4) διήμερων σεμιναρίων.

Τηλ. 2315 314 604