Σεμινάρια & Μαθήματα : Μασάζ - Σιάτσου - Ρεφλεξολογία - Thai Massage - Yoga - Pilates

/ Σιάτσου – Shiatsu

 

Σιάτσου, στα ιαπωνικά, σημαίνει «Πίεση με τα Δάκτυλα». Είναι μια αγωγή υγείας που εμφανίστηκε ολοκληρωμένη στην Ιαπωνία στις αρχές του 20ου αιώνα και βασίζει τη θεωρία της στην Παραδοσιακή Κινέζικη και Ιαπωνική Ιατρική, όπως και ο βελονισμός. Το Σιάτσου λοιπόν είναι μια μέθοδος που στοχεύει στη διασφάλιση και τη βελτίωση της σωματικής και της ψυχικής ευεξίας, ενεργοποιώντας προς αυτή την κατεύθυνση το εγγενές σε κάθε οργανισμό θεραπευτικό δυναμικό, ενώ σημαντικό ρόλο στα αποτελέσματά του παίζει το άγγιγμα και η ανθρώπινη επαφή. Κάθε ενόχληση, σύμπτωμα ή ασθένεια δείχνει, κατά τη θεωρία του Σιάτσου, μια ανισορροπία στη ζωτική ενέργεια του ατόμου. Ο ασκών χρησιμοποιεί τους αντίχειρες, τα δάχτυλα, τους αγκώνες ή τα γόνατα για να εφαρμόσει πιέσεις αλλά και άλλες τεχνικές (π.χ. διατάσεις) στους «μεσημβρινούς», τα «κανάλια» μέσα στα οποία ρέει η ενέργεια σε όλο το σώμα. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάει στην αποκατάσταση της ροής της ενέργειας και στην ανακούφιση των ενοχλήσεων, προάγοντας έτσι αυτό το αίσθημα ευεξίας, σωματικής και ψυχικής, που συνδέεται με την υγεία. Το Σιάτσου ανήκει (με βάση τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης) στις συμπληρωματικές αγωγές υγείας: δεν υποκαθιστά την ιατρική βοήθεια, αλλά μπορεί να συνεισφέρει πολλά, παράλληλα με αυτή, στην ποιότητα ζωής και κυρίως στην πρόληψη των προβλημάτων υγείας.

Στο “KIΝETIKS Massage & Bodywork” το Σιάτσου διδάσκεται σύμφωνα με την ενδεδειγμένη ύλη της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Σιάτσου και της Ελληνικής Εταιρίας Σιάτσου.

Η διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του τίτλου του Θεραπευτή Σιάτσου είναι διετής, και ολοκληρώνεται σε δύο (2) Κύκλους Εκπαίδευσης.

Ο πρώτος Κύκλος Εκπαίδευσης αποτελεί την εκπαίδευση του Σιάτσου ως μέθοδο Χαλάρωσης, περιλαμβάνει οκτώ (8) διήμερα σεμινάρια, από τα οποία πολλά αποτελούν επιμέρους Εκπαιδευτικές Ενότητες ή Εκπαιδευτικά Τμήματα.

Για την παρακολούθηση Κύκλου Εκπαίδευσης του Σιάτσου είναι υποχρεωτική η ταυτόχρονη παρακολούθηση των Μαθημάτων Ιατρικών Θεμάτων.

Τηλ. 2315 314 604