Σεμινάρια & Μαθήματα : Μασάζ - Σιάτσου - Ρεφλεξολογία - Thai Massage - Yoga - Pilates

/ Ρεφλεξολογία – Reflexology

Η “Ρεφλεξολογία” είναι μέθοδος που ασχολείται με τα αντανακλαστικά σημεία στα πέλματα και τις παλάμες, τα οποία αντιστοιχούν σε κάθε όργανο και τμήμα του σώματος. Διεγείροντας αυτά τα αντανακλαστικά σημεία με ειδικές πιέσεις και φυσικούς χειρισμούς, απελευθερώνονται οι αυτοθεραπευτικές δυνάμεις του σώματος και έτσι επιτυγχάνουμε την ενεργοποίηση, χαλάρωση και εξισορρόπηση του οργανισμού. Η Ρεφλεξολογία είναι μία τελείως φυσική και ακίνδυνη μέθοδος ενεργοποίησης της αυτοθεραπευτικής ικανότητας του οργανισμού, δεν παρεμβαίνει στον οργανισμό, δεν συνιστά ή χορηγεί φάρμακα και δεν προκαλεί παρενέργειες.

Στο “KIΝETIKS Massage & Bodywork” η Ρεφλεξολογία διδάσκεται από μέλη του Πανελλήνιου Επαγγελματικού Σωματείου Ρεφλεξολόγων (Π.Ε.Σ.Ρ.) και η εκπαίδευση των συμμετεχόντων γίνεται σύμφωνα με την ύλη της επίσημης εκπαιδευτικής εγκυκλίου του Σωματείου, το οποίο έχει διαπιστεύσει το Κέντρο μας ως Σχολή Ρεφλεξολογίας.

Η διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του τίτλου του Ρεφλεξολόγου, με δικαίωμα στην άσκηση του επαγγέλματος όπως αυτή έχει κατοχυρωθεί από το Π.Ε.Σ.Ρ., είναι διετής και ολοκληρώνεται σε δύο (2) ακαδημαϊκούς Κύκλους Εκπαίδευσης. Το Kinetiks Massage & Bodywork, ως διαπιστευμένη Σχολή Ρεφλεξολογίας, είναι Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Ρεφλεξολογία (RiEN), Μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Ρεφλεξολόγων (ICR-International Council of Reflexologists), κι επίσης, Μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ρεφλεξολόγων (Σ.Ε.Ρ.)

Για την παρακολούθηση Κύκλου Εκπαίδευσης της Ρεφλεξολογίας είναι υποχρεωτική η ταυτόχρονη παρακολούθηση των Μαθημάτων Ιατρικών Θεμάτων.

Τηλ. 2315 314 604