Σεμινάρια & Μαθήματα : Μασάζ - Σιάτσου - Ρεφλεξολογία - Thai Massage - Yoga - Pilates

Κανονισμός Εκπαίδευσης

Για την εύρυθμη λειτουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος του “KIΝETIKS Massage & Bodywork” έχει συνταχθεί αναλυτικός Κανονισμός Εκπαίδευσης όπου προβλέπονται τα σχετικά με την αρμονική συνύπαρξη όλων μας διαδικαστικά, διαπροσωπικά, οικονομικά και νομικά θέματα και ο οποίος παραδίδεται εγγράφως στον υποψήφιο εκπαιδευόμενο με την εγγραφή του.

H Γραμματεία του Κέντρου είναι πάντοτε στη διάθεση των σπουδαστών για να συζητήσουν και να επιλύσουν οτιδήποτε προκύψει. Ωστόσο, θα πρέπει να τηρούνται οι ώρες εξυπηρέτησης των σπουδαστών, όπως ορίζονται από τον Κανονισμό. Για οποιαδήποτε θέματα, όπως οικονομικά, προσωπικά, υγείας, εκπαιδευτικά κ.ά., οι σπουδαστές θα πρέπει να προσέλθουν ή να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία τις συγκεκριμένες ώρες και μέρες, που έχουν οριστεί για την εξυπηρέτηση των σπουδαστών. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να απασχολούνται οι Καθηγητές-Εισηγητές για τα παραπάνω αναφερθέντα θέματα, και μόνος υπεύθυνος είναι η Διεύθυνση.

Το KIΝETIKS Massage & Bodywork, ως Κέντρο Διοργάνωσης Σεμιναρίων, διατηρεί το δικαίωμα:

  1. να αλλάξει τις ημερομηνίες του προγράμματος, τη διδακτέα ύλη ή τα δίδακτρα
  2. να μην δεχθεί ή να διαγράψει όσους θεωρεί ακατάλληλους υποψηφίους συμμετέχοντες

σύμφωνα πάντα με τον παρόντα Κανονισμό Εκπαίδευσης.

Για την εγγραφή του, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ολοκληρώσει τα παρακάτω το συντομότερο δυνατό, γιατί οι θέσεις είναι πάντα περιορισμένου και μικρού αριθμού συμμετεχόντων:

  1. Παράδοση συμπληρωμένης Αίτησης Εγγραφής στη Γραμματεία
  2. Συμφωνία του Οικονομικού Διακανονισμού
  3. Ενημέρωση και ενυπόγραφη αποδοχή του παρόντος Κανονισμού Εκπαίδευσης
  4. Ενημέρωση και ενυπόγραφη αποδοχή του Κώδικα Δεοντολογίας
  5. Συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Κατάστασης Υγείας
  6. Συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Εκπαίδευσης

Τηλ. 2315 314 604