Σεμινάρια & Μαθήματα : Μασάζ - Σιάτσου - Ρεφλεξολογία - Thai Massage - Yoga - Pilates

Ομάδα

Το KIΝETIKS Massage & Bodywork βασίζεται στους ανθρώπους του, στις εμπειρίες και τις γνώσεις τους, και κυρίως, στην θέληση και βούληση να τις διαπραγματευτούν και να τις μοιραστούν.

Η διδασκαλία στο KIΝETIKS Massage & Bodywork προσδίδει τη μέγιστη επαγγελματική ευθύνη στην Ομάδα των εισηγητών του, οι οποίοι πλουτίζουν αδιάκοπα το βιογραφικό τους παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη στις ειδικότητές τους, κυρίως εφόσον πρόκειται να αναλάβουν την κατάρτιση ατόμων σε τομείς με επίκεντρο το πολυτιμότερο των αγαθών, αυτό της υγείας.

Αν και όλοι, αναπόφευκτα, εκπαιδευτήκαμε κυρίως σε δασκαλοκεντρικά συστήματα, θεωρούμε ότι το σημαντικότερο δυναμικό στη διαδικασία της μάθησης δεν είναι οι δάσκαλοι, αλλά οι μαθητές – εσείς!

Σας περιμένουμε να γνωριστούμε!

Τα μέλη της ομάδας του Kinetiks Massage & Bodywork:

Στα δώδεκα χρόνια λειτουργίας του, το Kinetiks έχει αναπτύξει ένα ευρύτατο δίκτυο, οπότε εκτός από την πολύπειρη Ομάδα των καθηγητών μας, έχουμε την χαρά να συνεργαζόμαστε με πολλούς άλλους εισηγητές, έλληνες και ξένους, με τεράστια εμπειρία και διεθνή αναγνώριση.

Αναφέρουμε, ενδεικτικά, όσους είχαμε την τιμή να φιλοξενήσουμε την τελευταία πενταετία:

* Γιώργος Τσουκαλάς-Κοτσίρης, PT DO (OSD), Εισηγητής Ήπιας Χειροπρακτικής & Δομικής Οστεοπαθητικής της Μεθόδου Ackermann και Μοντέλου Θεραπευτικής Άσκησης BOPC
* Βαλάντης Σασσάνης, PT OMT MappSc, Εισηγητής Μοντέλου Θεραπευτικής Άσκησης BOPC
* Αθανάσιος Τράμπας, PT MSc PhD, Εισηγητής εξειδικευμένων τεχνικών Μυοπεριτοναϊκής Θεραπείας, Μοντέλου Κινητικού Ελέγχου και Διόρθωσης Στάσης Σώματος.
*Αλέξης Γράψας, DO, Εισηγητής Τεχνικών Κινητοποίησης Σ.Σ.
* Gunnel Berry, PT MSc MCSP, Εισηγήτρια Μεθόδου AdRx
* Griet Rondel, PT CR, Εισηγήτρια της Μεθόδου ΝευροΡεφλεξολογίας NR-MNT
* John Page, MCSS, DO, CST-D, Εισηγητής της Μεθόδου ΚρανιοΙερής Θεραπείας CST του Ινστιτούτου Upledger
* Αλίκη Βυθούλκα, Ρεφλεξολόγος, Εισηγήτρια Μεθόδου VRT της Lynn Booth
* Ευγενία Δούλβαρη, Ρεφλεξολόγος, Εισηγήτρια Μεθόδου Δυναμικής Ρεφλεξολογίας
* Δημήτριος Μουζάς, Ψυχολόγος, Εισηγητής ειδικής μετεκπαιδευτικής ενότητας Ψυχοσωματικών Νοσημάτων

Τηλ. 2315 314 604